Home

quentin.brussels

bezoek mijn nieuwe website!

Visitez mon nouveau site interne!

Check out my new website !

Wie is Quentin?

Voorzitter Open Vld Schaarbeek sinds 2007 Gemeenteraadslid sinds 2012

Vader van twee jonge dochters

Meertalige Brusselaar met een hart voor het Nederlands Product manager in een Belgische multinational

Qui est Quentin?

Président de l'Open Vld de Schaarbeek depuis 2007 Conseiller communal depuis 2012

Père de 2 jeunes filles

Bruxellois multilingue, convaincu et engagé

Product manager dans une multinationale belge

Mijn 3 topprioriteiten

Mes 3 priorités principales

Wie er voor kiest in de stad te wonen dicht bij het werk, kiest voor het klimaat.
Daarom hebben we federaal en gewestelijk de belastingen voor wie werkt en woont in het Brussels Gewest verlaagd. We hebben ook de belastingen op de eigen woning verlaagd.


Vivre en ville, près du travail, est un choix écologique.

Voilà pourquoi nous avons diminué les impôts fédéraux et regionaux pour qui travaille et vit en ville. Nous avons également baissé les impôts sur l’achat d’un logement en ville.

Onderwijs

Enseignement

Onderwijs is het liberale recept voor gelijke kansen.

Het is meer dan een slogan:

1 op 5 Brusselse kinderen gaat naar een Nederlandstalige school, “een n-logo-school”. We hebben in 20 jaar 13.200 plaatsen bijgebouwd. Meertalige brusselaars voor onze economie en welvaart.

Als IT’er wens ik bovendien dat we meer de nadruk op nieuwe technologiën leggen in het onderwijs. 


L’enseignement est la recette libérale pour l’égalité des chances.

Bien plus qu’un slogan.

1 enfant sur 5

est dans une école néerlandophone. 

J'insiste aussi sur les nouvelles technologies dans l’enseignement.

moderne stedelijke mobiliteit

une nouvelle mobilité urbaine

Open Vld is al bezig met de mobiliteit van morgen: de aanleg van een nieuwe metro naar Schaarbeek, nieuwe tramlijnen en elekrische bussen, openbaar vervoer tot in de stadsrand én het vergroenen van de verkeers-fiscaliteit.

Moderne mobiliteit is een mix van metro, tram en bus in combinatie met fiets, wagens en deelwagens, de trein én de step ...


L’Open Vld a anticipé la mobilité de demain: une nouvelle ligne de métro vers Schaerbeek, des nouvelles lignes de trams, bus électriques, des transports en commun jusqu’en périphérie, une fiscalité automobile verte.

La mobilit de demain sera un mix entre le métro, le tram, le bus et la voiture, la voiture partagée, le vélo, le trein, ...